مدتهاست که ننوشتم. دلم برای نوشتن تنگ شده .حرفهام تو دلم مونده .میخوام یه جای دیگه بنویسم! ا
یه جایی که اونهایی که دوستشون دارم فقط اونجا رو بخونند. نه هر کسی ! آدرسش رو به اونهایی
که دوستشون دارم میدم. اینجا رو هم مینویسم ولی نه شرح حال روزمره.همینقدر که فقط درش بسته
نشه
اینجا ماندن بی فایده است
من فانوسم را بر میدارم
تو هم کبریت را فراموش نکن
بعد از کامنت وحید دیدم شاید بد نیاشه یه توضیحی بدم : اینجا رو چند نفری میخونند که اصلا
دوست ندارم سر از زندگی شخصیم در بیارند ! بدونند چه میکنم !چون اطمینانی بهشون ندارم
دلیل فقط همینه ! اگر کسی دلش خواست آدرس جدیدم رو بدونه بهم بگه